Produktutveckling Produktion Kontakt
Electronic Solutions Sweden AB
navigeringProduktutveckling

Har ni en produkt som behöver kompletteras med elektronik, eller har ni kanske funderingar runt en ny produkt som kommer kräva elektronik? Vi kan hjälpa er med utveckling av den elektronik ni behöver.

Utveckling av hårdvara
Vi hjälper er med schema och layout för mönsterkort. För mer krävande applikationer bygger vi ofta in en mikrocontroller i systemet för att göra konstruktionen flexibel och lätt att uppdatera.

Utveckling av mjukvara
Många produkter kräver en kombination av hårdvara och mjukvara. Vi utvecklar mjukvara för både mikrocontrollers och PC. Behöver er produkt någon form av internetbaserad koppling hjälper vi er även med detta.

Helhetslösningar
Vi hjälper gärna er med att erbjuda en helhetslösning på ert problem. Förutom utveckling av hårdvara och mjukvara kan vi hjälpa er med t.ex. inkapsling, produktion, testning mm.

Electronic Solutions Sweden AB, Skyttegatan 13, 352 41 VÄXJÖ, 0470-46044